Skip to content

Verifikacija znanja

Verifikacija znanja, engleski jezik

Verifikacija znanja se utvrđuje na testiranju. Termin testiranja se dogovara sa kandidatima.

Testovi su po CEFT sistemu.

Ukoliko kandidat položi test za nivo koji je adekvatan za njegovo trenutno znanje, izdaje se odgovarajući certifikat. Ako kandidat ne položi niti prvi nivo, snosi trošak izlaska na testiranje 50 KM. Cijena verifikacije znanja je 150 KM.

Ukoliko ste zainteresovani molimo vas da izvršite upis putem online prijave na našoj stranici

Online prijava

i molimo vas da izaberete verifikaciju znanja.

Nakon prijave ćemo vas kontaktirati da vam javimo termin testiranja roku dva dana od prijave.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas