Skip to content

Časovi engleskog jezika za grupe i parove

Učenje engleskog jezika u parovima ili grupama do 12 kandidata

Časovi engleskog jezika za parove su namjenjeni za bračne parove ili neke druge kandidate ( do 3 kandidata) koji žele da uče u manjoj grupi.

Termine i intenzitet nastave možete dogovarati kako vam odgovara.

Nastava se prilagođava vašim potrebama i može se obavljati u našim prostorijama ili online.

Cijene za 1 na 2 je 40 KM za 1 čas od 60 min.
Cijena za 1 na 3 je 45 KM za 1 čas od 60 min.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas