Skip to content

Časovi engleskog jezika za grupe i parove

Učenje engleskog jezika u parovima ili grupama do 12 kandidata

Učenje engleskog jezika u grupama je do 12 kandidata. Svi kandidati imaju iste uslove rada i ovaj tip ima svoje prednosti koje maksimalno nastojimo iskoristi u radu sa polaznicima.

Nastava se pohađa dva puta sedmično po 90 min. 2 mjeseca traje jedan modul, termini se dogovaraju sa kandidatima,

Cijena za učenje engleskog jezika u grupi je 140 KM za jedan modul.

Časovi engleskog jezika za parove su namjenjeni za bračne parove ili neke druge kandidate ( do 3 kandidata) koji žele da uče u manjoj grupi.

Cijene za 1 na 2 je 30 KM za 1 čas od 60 min.
Cijena za 1 na 3 je 35 KM za 1 čas od 60 min.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas