Skip to content

Časovi njemačkog jezika za grupe i parove

Učenje njemačkog jezika za parove ili grupe do 12 kandidata

Učenje njemačkog jezika u grupi je do 12 kandidata.

Svi kandidati imaju iste uslove rada i ovaj tip ima svoje prednosti koje maksimalno nastojimo iskoristi u radu sa polaznicima.

Nastava se pohađa dva puta sedmično po 90 min.  Jedan modul traje 2 mjeseca. Termini se dogovaraju sa kandidatima.

Cijena za učenje engleskog jezika u grupi je 140 KM za jedan modul.

Časovi njemačkog jezika za parove su namjenjeni za bračne parove ili neke druge kandidate (do 3 kandidata) koji žele da uče u manjoj grupi.

Cijene za 1 na 2 je 30 KM za 1 čas od 60 min.
Cijena za 1 na 3 je 35 KM za 1 čas od 60 min.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas