Skip to content

Konverzacijski kurs njemačkog jezika

Poboljšanje vještine govora njemačkog jezika i komunikativne sposobnosti

Glavni cilj konvezacijskog kursa njemačkog jezika jeste da se kandidatima omogući da razviju i poboljšaju postojeće vještine govora njemačkog jezika i komunikativne sposobnosti.

Također je važno što se radi na razvitku samopouzdanja kandidata kako mogu slobodno koristiti njemački jezik za posao i gdje god im to bude potrebno.

Konverzacijski kurs njemačkog jezika se konstruiše na način učenja kroz svakodnevne teme koje nisu ograničene na udžbenik koji se izabere kao primarni, nego i sami kandidati mogu predložiti sfere i oblasti na kojima bi htjeli više poraditi.

Na ovaj način, kandidati ne samo da se fokusiraju kako poboljšati komunikaciju i govor na njemačkom jeziku, nego i bogate svoj vokabular i do kraja kursa njihov fond riječi se znatno povećava

Kandidati postaju osposobljeni te sa samopouzdanjem su u mogućnosti koristiti njemački jezik za posao kao i u mnoštvu raznolikih situacija kako iz privatnog života.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas