Skip to content

Kurs francuskog jezika – opšti

Gramatika , čitanje, pisanje i govor na engleskom jeziku

Redovan kurs turskog jezika podrazumijeva sistem nastave u kojem jedan nivo traje 4 mjeseca gdje se na časovima temeljito obrađuju sve oblasti – gramatika turskog jezika, čitanje, pisanje i govor na turskom jeziku.

Škola stranih jezika Barbados Sarajevo nudi učenje turskog jezika koje je u skladu sa potrebama kandidata i odgovor na pitanje kako naučiti turski jezik ili kako usavršiti turski jezik.

Redovni kurs turskog jezika je u grupama do 12 kandidata gdje kandidati imaju iste uslove. Ovakvo učenje turskog jezika ima prednosti koje maksimalno koristimo u radu sa polaznicima.

Program za učenje turskog jezika je prilagođen tako da se kandidati osjećaju ugodno i da se utvrdi način kako najlakše naučiti turski jezik uz konstantnu upotrebu jezika kroz konverzaciju.

Redovni kurs ima 6 CEFR nivoa turskog jezika, odnosno A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dakle, nastava uključuje A1 turskog jezik za početnike, često potrebni B2 nivo turskog jezika kao i napredni C1 i C2 nivo turskog jezika.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas