Skip to content

Konverzacijski kurs turskog jezika

Gramatika , čitanje, pisanje i govor na engleskom jeziku

KONVERZACIJSKI KURS TURSKOG JEZIKA

Znamo da je konverzacija najvažnija jezična vještina, jer nam omogućava da u direktnoj komunikaciji izmijenimo informacije sa sagovornikom.

Posjedovanje konverzacijskih vještina znači uspješno prevladavanje straha od komunikacije. Ukoliko posjedujete određeno znanje opšteg turskog jezika, a želite unaprijediti navedene vještine, nudimo konverzacijski kurs turskog jezika.

U Školi stranih jezika Barbados razvili smo program konverzacijskih kurseva turskog jezika koji omogućavaju da s postojećim predznanjem ili paralelno uz standardni kurs, usavršite svoje konverzacijske sposobnosti.

Dinamika nastave kao i njen sadržaj se usklađuju s obavezama kandidata. Nudimo rad u manjim grupama ili individualnu nastavu (1na1, 1na2 ili 1na3).

Časovi se održavaju online, u učionicama ili kombinovano.

Već danas se možete prijaviti na naš besplatan online čas i saznati sve što Vas zanima!

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas