Skip to content

Kurs bosanskog jezika – opšti

Gramatika , čitanje, pisanje i govor na engleskom jeziku

Redovan kurs bosanskog jezika podrazumijeva sistem nastave u kojem jedan nivo traje 4 mjeseca gdje se na časovima temeljito obrađuju sve oblasti – gramatika bosanskog jezika, čitanje, pisanje i govor na bosanskom jeziku.

Škola stranih jezika Barbados Sarajevo nudi učenje bosanskog jezika koje je u skladu sa potrebama kandidata i odgovor na pitanje kako naučiti bosanski jezik ili kako usavršiti bosanski jezik.

Redovni kurs bosanskog jezika je u grupama do 12 kandidata gdje kandidati imaju iste uslove. Ovakvo učenje bosanskog jezika ima prednosti koje maksimalno koristimo u radu sa polaznicima.

Program za učenje bosanskog jezika je prilagođen tako da se kandidati osjećaju ugodno i da se utvrdi način kako najlakše naučiti bosanski jezik uz konstantnu upotrebu jezika kroz konverzaciju.

Redovni kurs ima 6 CEFR nivoa bosanskog jezika, odnosno A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dakle, nastava uključuje A1 bosanskog jezik za početnike, često potrebni B2 nivo bosanskog jezika kao i napredni C1 i C2 nivo bosanskog jezika.

 

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas