Skip to content

Gramatika , čitanje, pisanje i govor na španskog jeziku

Redovan kurs španskog jezika podrazumijeva sistem nastave u kojem jedan nivo traje 4 mjeseca gdje se na časovima temeljito obrađuju sve oblasti – gramatika španskog jezika, čitanje, pisanje i govor na španskom jeziku. Škola stranih jezika Barbados Sarajevo nudi učenje španskog jezika koje je u skladu sa potrebama kandidata i odgovor na pitanje kako naučiti španskijezik ili kako usavršiti španski jezik. Redovni kurs španskog jezika je u grupama do 12 kandidata gdje kandidati imaju iste uslove. Ovakvo učenje španskog jezika ima prednosti koje maksimalno koristimo u radu sa polaznicima. Program za učenje španskog jezika je prilagođen tako da se kandidati osjećaju ugodno i da se utvrdi način kako najlakše naučiti španski jezik uz konstantnu upotrebu jezika kroz konverzaciju. Redovni kurs ima 6 CEFR nivoa španskog jezika, odnosno A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dakle, nastava uključuje A1 španskog jezik za početnike, često potrebni B2 nivo španskog jezika kao i napredni C1 i C2 nivo španskog jezika.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas Prijavi se When I first came to Barbados, it was very difficult for me. I learned a lot! I made many new friends, my grades in school are much better now, I can read English. I’ve reached the third level of the English course! We speak English in our classes. I am so lucky to be going to Barbados school! Arijana Hodžić Na kursu mi je odlično. Upoznala sam mnogo prijatelja kroz časove engleskog jezika. Naša nastavnica je odlična, najbolja na svijetu. Podučava nas engleskom jeziku, kulturama naroda, i o životu. Mnogo sam se popravila u školi otkad pohadjam ovaj kurs. Nermina Barina Škola stranih jezika “Barbados” je mnogo doprinijela mom znanju engleskog jezika. Tu sam stekla mnogo novih prijatelja. Naša nastavnica Amela, pored toga što nas uči engleski jezik, ona nas uči i o važnim životnim lekcijama. Enida Šakala Previous Next