Skip to content

Kurs engleskog jezika za firme

Učenje engleskog jezika prilagođeno za potrebe djelatnosti firme

Škola stranih jezika ”Barbados” nudi posebne osmišljene i prilagođene kurseve engleskog jezika za kompanije i institucije koji se održavaju u našim ili Vašim prostorijama na osnovu Vašeg izbora.

Program nastave – kursa engleskog jezika prilagođava se potrebama određene djelatnosti firme. Posebno organizujemo kurseve poslovnog engleskog jezika za situacije kao što su prezentacije proizvoda i projekata ili pregovaranja.

Organizujemo i kurseve engleskog jezika za početnike kao i za i više stepene ovisno o korisniku usluga. Prema potrebi organizujemo i specijalističke kurseve engleskog s naglaskom na određenu struku kao što je bankarstvo, ekonomija, marketing, osiguranje, pravo itd.

Raspored nastave engleskog jezika za firme prilagođava se poslovnim obavezama polaznika.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas