Skip to content

Kurs njemačkog jezika za firme

Kursa njemačkog jezika prilagođen potrebama djelatnosti firme

Škola stranih jezika ”Barbados” nudi posebne osmišljene i prilagođene kurseve njemačkog jezika za kompanije i institucije koji se održavaju u našim ili Vašim prostorijama na osnovu Vašeg izbora.

Program nastave – kursa njemačkog jezika prilagođava se potrebama određene djelatnosti firme. Posebno organizujemo kurseve poslovnog njemačkog jezika za situacije kao što su prezentacije proizvoda i projekata ili pregovaranja na njemačkom jeziku.

Organizujemo i kurseve njemačkog jezika za početno učenje i više stepene ovisno o korisniku usluga.

Prema potrebi organizujemo i specijalističke kurseve njemačkog s naglaskom na određenu struku kao što je bankarstvo, ekonomija, marketing, osiguranje, pravo itd.

Raspored nastave njemačkog jezika za firme i prilagođava se poslovnim obavezama polaznika.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas