Skip to content

Priprema za polaganje GOETHE ispita

Poseban oblik pripreme za GOETHE certifikat širom Bosne i Hercegovine

Do međunarodno priznatog Goethe certifikata možete doći tako što pristupite provjeri znanja u okviru pripreme Goethe (Gete) ispita.

Škola stranih jezika ”Barbados” organizuje poseban oblik kvalitetne pripreme širom Bosne i Hercegovine.

Pripremna nastava za Goethe ispite je jedan od najefikasnijih načina pripreme za kandidate na svim nivoima jezičkog znanja, od A1 do C2.

Ova nastava ne samo da obuhvata brojne vježbe koje imaju za cilj da dodatno spreme kandidata za svaki segment Goethe ispita (ukupno ih je četri), nego obuhvata i simulaciju cjelokupnog Goethe ispita.

Svim kandidatima koji nisu bili u mogućnosti da pohađaju kurseve njemačkog jezika prema standardima Goethe-Instituta, pripremna nastava je dodatna mogućnost da usmjere svoja postojeća znanja za sticanje međunarodno priznatog Goethe certifikata.

Profesori njemačkog jezika, posebno obučeni za sprovođenje pripremne nastave, prate rezultate kandidata tokom svake vježbe, te ga shodno tome savjetuju na koji način može poboljšati rezultate Goehte ispita u određenom dijelu i na šta treba posebno obratiti pažnju.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas