Skip to content

Zašto firme trebaju kurs engleskog jezika?

U današnjem globaliziranom svijetu, engleski jezik postao je ključna komponenta za uspješno poslovanje na međunarodnom tržištu. Komunikacija s klijentima, partnerima i dobavljačima iz različitih dijelova svijeta često se odvija na engleskom jeziku. Stoga, mnoge kompanije prepoznaju važnost ulaganja u kurseve engleskog jezika za svoje zaposlenike.

Studije pokazuju da zaposlenici koji tečno govore engleski jezik imaju veću mogućnost napredovanja u karijeri te su učinkoviti u upravljanju međunarodnim projektima. Pored toga, kompanije s visoko kvalificiranim osobljem u pogledu jezika imaju prednost pri pregovorima, pisanju ugovora i boljem razumijevanju globalnih tržišta.

Kako kursevi engleskog jezika poboljšavaju poslovanje

Uvođenje kursa engleskog jezika unutar firme može značajno poboljšati različite aspekte poslovanja. Prvenstveno, to omogućava zaposlenicima:

 • Povećanje samopouzdanja: Zaposlenici koji dobro vladaju engleskim jezikom osjećaju se sigurnije u komunikaciji s međunarodnim klijentima i partnerima.
 • Veći broj poslovnih prilika: Poznavanje engleskog jezika otvara vrata za nova tržišta i suradnje s inozemnim firmama.
 • Bolja interna komunikacija: Ako firma ima multikulturalni tim, engleski jezik služi kao zajednički komunikacijski alat koji olakšava svakodnevnu interakciju.
 • Razvoj vještina: Stalan napredak kroz kurs omogućava zaposlenicima sticanje novih vještina koje su korisne ne samo u trenutnom poslu već i za cijelu karijeru.

Tipovi kurseva engleskog jezika za firme

Postoje različite vrste kurseva engleskog jezika koji se mogu prilagoditi specifičnim potrebama firme. Među najčešćim su:

 • Opći kursevi engleskog jezika: Fokusirani su na usvajanje osnovnih vještina kao što su čitanje, pisanje, slušanje i govor.
 • Kursevi poslovnog engleskog jezika: Ciljani na razvoj specifičnih vještina potrebnih za poslovno okruženje uključujući pisanje e-mailova, vođenje sastanaka i pregovaranje.
 • Specijalizirani kursevi: Nude specijalizirano znanje potrebno za određene industrije, kao što su pravni engleski, tehnički engleski ili medicinski engleski.
 • One-on-one ili grupne sesije: Kao individualne sesije koje pružaju personalizirani pristup ili grupne sesije koje potiču timsku komunikaciju i suradnju.

Kako odabrati pravog pružatelja kursa

Odabir pravog pružatelja kursa engleskog jezika ključan je za uspjeh programa. Prilikom odabira, firme trebaju obratiti pažnju na nekoliko faktora:

 • Iskustvo i kvalifikacije instruktora: Uvjerite se da instruktori imaju odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo u podučavanju poslovnog engleskog jezika.
 • Reputacija: Provjerite recenzije i preporuke drugih kompanija koje su koristile njihove usluge.
 • Prilagodljivost: Pružatelj kursa trebao bi nuditi fleksibilne termine i metode podučavanja koje odgovaraju potrebama firme.
 • Materijali za učenje: Provjerite koji se materijali koriste za podučavanje i jesu li ažurirani prema najnovijim standardima.

Zaključak

Ulaganje u kurseve engleskog jezika predstavlja pametnu odluku za svaku firmu koja nastoji ojačati svoje pozicije na globalnom tržištu. Osim što povećava konkurentnost firme, pomaže i u osobnom razvoju zaposlenika čineći ih sposobnima za izazove dinamičnog poslovnog okruženja. Dokaze o uspješnosti ovakvih inicijativa lako je pronaći, a korist je višestruka kako za firmu tako i za njene zaposlenike.

Share:

More Posts

Učenje engleskog jezika:

Individualni kurs vs. grupni kurs Učenju stranog jezika, poput engleskog, mnogi pristupaju s različitim ciljevima i potrebama. Odlučiti između individualnog kursa i grupnog kursa često

Send Us A Message