Skip to content

Konverzacijski kurs engleskog jezika

Poboljšanje vještine govora engleskog jezika i komunikativnih sposobnosti

Znamo da je konverzacija najvažnija jezična vještina, jer nam omogućava da u direktnoj komunikaciji izmijenimo informacije sa sagovornikom.

Konverzacijski kurs engleskog jezika ima za cilj da polaznicima omogući da razvoj i poboljšanje postojeće vještine govora engleskog jezika i komunikativnih sposobnosti.

Radi se na samopouzdanju polaznika u upotrebi engleskog jezika u poslu ili gdje god im je to potrebno.

Konverzacijski kurs engleskog jezika je takav da sami kandidati mogu predložiti sfere i oblasti na kojima bi htjeli više poraditi.

Tako se polaznici fokusiraju na poboljšanje komunikacije i govora na engleskom jeziku, i bogate svoj vokabular.

Do kraja kursa fond riječi engleskog jezika se znatno povećava i polaznici nauče kako koristiti engleski jezik za posao kao i u mnoštvu situacija iz privatnog života.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas