Skip to content

Kurs engleskog jezika – opšti

Gramatika , čitanje, pisanje i govor na engleskom jeziku

Redovan kurs engleskog jezika podrazumijeva sistem nastave u kojem jedan nivo traje 4 mjeseca gdje se na časovima temeljito obrađuju sve oblasti – gramatika engleskog jezika, čitanje, pisanje i govor na engleskom jeziku.

Škola stranih jezika Barbados Sarajevo nudi učenje engleskog jezika koje je u skladu sa potrebama kandidata i odgovor na pitanje kako naučiti engleski jezik ili kako usavršiti engleski jezik.

Redovni kurs engleskog jezika je u grupama do 12 kandidata gdje kandidati imaju iste uslove. Ovakvo učenje engleskog jezika ima prednosti koje maksimalno koristimo u radu sa polaznicima.

Program za učenje engleskog je prilagođen tako da se kandidati osjećaju ugodno i da se utvrdi način kako najlakše naučiti engleski jezik uz konstantnu upotrebu jezika kroz konverzaciju.

Redovni kurs ima 6 CEFR nivoa engleskog jezika, odnosno A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dakle, nastava uključuje A1 engleski jezik za početnike, često potrebni B2 nivo engleskog jezika kao i napredni C1 i C2 nivo engleskog jezika.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas