Skip to content

Gramatika , čitanje, pisanje i govor na engleskom jeziku

Redovan kurs turskog jezika podrazumijeva sistem nastave u kojem jedan nivo traje 4 mjeseca gdje se na časovima temeljito obrađuju sve oblasti – gramatika turskog jezika, čitanje, pisanje i govor na turskom jeziku. Škola stranih jezika Barbados Sarajevo nudi učenje turskog jezika koje je u skladu sa potrebama kandidata i odgovor na pitanje kako naučiti turski jezik ili kako usavršiti turski jezik. Redovni kurs turskog jezika je u grupama do 12 kandidata gdje kandidati imaju iste uslove. Ovakvo učenje turskog jezika ima prednosti koje maksimalno koristimo u radu sa polaznicima. Program za učenje turskog jezika je prilagođen tako da se kandidati osjećaju ugodno i da se utvrdi način kako najlakše naučiti turski jezik uz konstantnu upotrebu jezika kroz konverzaciju. Redovni kurs ima 6 CEFR nivoa turskog jezika, odnosno A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dakle, nastava uključuje A1 turskog jezik za početnike, često potrebni B2 nivo turskog jezika kao i napredni C1 i C2 nivo turskog jezika.

Besplatan čas

Popunite formular i upišite se na prvi besplatni čas Prijavi se When I first came to Barbados, it was very difficult for me. I learned a lot! I made many new friends, my grades in school are much better now, I can read English. I’ve reached the third level of the English course! We speak English in our classes. I am so lucky to be going to Barbados school! Arijana Hodžić Na kursu mi je odlično. Upoznala sam mnogo prijatelja kroz časove engleskog jezika. Naša nastavnica je odlična, najbolja na svijetu. Podučava nas engleskom jeziku, kulturama naroda, i o životu. Mnogo sam se popravila u školi otkad pohadjam ovaj kurs. Nermina Barina Škola stranih jezika “Barbados” je mnogo doprinijela mom znanju engleskog jezika. Tu sam stekla mnogo novih prijatelja. Naša nastavnica Amela, pored toga što nas uči engleski jezik, ona nas uči i o važnim životnim lekcijama. Enida Šakala Previous Next